סטודיו רדיש

Previous  | Next

Designers Naama Steinbock and Idan Friedman both graduated Holon Academic Institute of Technology with distinction. Naama currently teaches at HIT. In 2002 they founded Reddish Studio and have since collected numerous design awards. Reddish studio focuses on keeping its designs clear and intriguing, and spends most of the time helping objects feel better about themselves.

Reddish Studio - Monkey Business Europe

הצטרפו למועדון MB לחדשות והצעות בלעדיות

הצטרפו למועדון לחדשות והצעות בלעדיות במהלך עונת החגים