אביחי שורין

Previous  | Next

Avihai specializes in designing unique and surprising everyday products, combining fine design with humor and an original perspective. He dedicates his time to making people happy with a belief that small products can create a big smile!


Avihai Shurin - Monkey Business Europe

הצטרפו למועדון MB לחדשות והצעות בלעדיות

הצטרפו למועדון לחדשות והצעות בלעדיות במהלך עונת החגים