אביחי תדמור

Previous  | Next

Avichai Tadmor graudated Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem He designs objects that are simply irresistible and irresistibly simple.

Avichai Tadmor - Monkey Business Europe

הצטרפו למועדון MB לחדשות והצעות בלעדיות

הצטרפו למועדון לחדשות והצעות בלעדיות במהלך עונת החגים